Weerspiegeling van mooi haar...
Mireille's Mobile Hairstyling
06-81516062

 

                                              Algemene Voorwaarden Particulier

 

Betalingen:

Betalingen dienen contant te geschieden direct na de behandeling. Indien dit niet gebeurt dan zal de klant direct een factuur per mail ontvangen en waarna de rekening per omgaande overgemaakt dient te worden.

Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 2 werkdagen op de rekening van Mireille’s Mobile Hairstyling is bijgeschreven, dan wordt er eenmalig een herinnering verzonden. Wanneer de klant opnieuw in gebreke blijft, dan wordt er een incasso bureau ingeschakeld.

Vervolgens dient de klant bij een nieuwe behandeling vooraf te betalen.

Klachten:

Klachten over de behandelingen kunnen schriftelijk worden ingediend. Klachten worden direct in behandeling genomen en indien mogelijk opgelost.

Aansprakelijkheid:

Mireille’s Mobile Hairstyling aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan personen en/of zaken, noch voor vermissing van zaken, die op enigerlei wijze in verband kunnen worden gebracht met haar activiteiten, ongeacht hoe die schade of vermissing is ontstaan.

Afspraken:

Het afzeggen van afspraken door de klant dient 24 uur van te voren gebeuren, telefonisch of per email. Indien dit korter dan 24 uur plaatsvindt, wordt er door Mireille’s Mobile Hairstyling besloten hoe dit gecompenseerd wordt.

 

 

 

 

Voor mijn algemene voorwaarden 'zakelijke diensten' verwijs ik naar onderstaande download. Deze algemene voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

 

 

 

 

 

 

 

AV 2014 ZAKELIJKE DIENSTEN.pdf
Download